Cheats for M.U.L.E. NES

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (34 votes)
Cheats for M.U.L.E. NES

Game Genie Codes

Effect Code
Humanoids start with $400 EPOEPNAI + PAOETYZA
Humanoids start with $800 AZOEPNAI + LAOETYZA
Flappers start with $1300 GPUAAYAG + IAUAIYTA
Flappers start with $2000 EIUAAYAG + YAUAIYTA
4 ‘months’ for beginner level GEKALTTA
9 ‘months’ for beginner level PEKALTTE
6 ‘months’ for standard level TEXAIVGA
20 ‘months’ for standard level GOXAIVGA